Mii de romani din Danemarca cer sefei Partidului Social Democrat sa excluda PSD-ul romanesc din grupul socialistilor europeni

0
970

Peste 27.000 de romani au semant o petitie adresata sefei Partidului Social Democrat din Danemarca prin care ii solicita sa faca demersuri pentru excluderea PSD-ului lui LIviu Dragnea din Partidul Socialistilor Europeni.

„Draga Mette Frederiksen, in calitate de lider al social-democratilor ai puterea de a propune Partidului Socialistilor Europeni excluderea social-democratilor romani. Acestia sunt social-democrati doar cu numele si distrug increderea in social-democratia din Europa”, se afirma in petitia postata pe Change.org.

Printre argumente, autorul petitiei pomeneste despre actiunile violente din Piata Victoriei ale Jandarmeriei, „pentru ca social-democratii sa pastreze puterea”, si aduce aminte de modificarea legilor justitiei, schimbarea sefei DNA si dezastrul din Sanatate.

„Este clar ca guvernul social-democrat nu are de gand sa demisioneze in pace, iar acum incearca sa divida societatea romaneasca, aducand astfel instabilitate la granita estica a UE. O Romanie instabila este ultimul lucru pe care si-l doreste UE”, se mai scrie in petitie.

„Avand toate acestea in vedere, noi, cetateni europeni si rezidenti danezi, credem ca social-democratii romani nu mai reprezinta principiile socialistilor europeni. De aceea va solicitam respectuos sa faceti demersuri pentru excluderea lor din Partidul Socialistilor Europeni si sa condamnati actiunile lor impotriva poporului roman”, se incheie petitia.

Iata textul integral:

Kaere Mette Frederiksen

Som leder af Socialdemokraterne i Danmark har du indflydelse i partiet De Europaeiske Socialdemokrater og dermed magt til at foresla, at Det Socialdemokratiske Parti fra Rumaenien ekskluderes. De rumaenske socialdemokrater er udelukkende “socialdemokrater” af navn, og de odelaegger tilliden til det sociale demokrati i hele Europa. De har tabt folkets stotte, og nu anvender de tvang og vold for at blive ved magten.

I de seneste maneder har de aendret pa straffeloven for at redde korrupte politikere fra at blive faengslet og ved at gore dette har de svaekket retsstaten i Rumaenien. Derudover har de fyret lederen af landets antikorruptions agentur, for netop at stoppe den igangvaerende proces om, at fjerne korruption i Rumaenien. Nu vil de udnaevne en person, som bare folger ordrer i stedet for, som de ogsa har gjort det i forhold til bade det almindelige politi og kampklaedt politi.

I et land, hvor uskyldige mennesker dor pa grund af ondskabsfuld og inkompetent administration, har aendringerne i retssystemet og fyringen i antikorruptions enheden har tvunget millioner af rumaenere uden for landets graenser til at reagere ved at organisere demonstrationer den 10. august. De ville blot vise, at de stadig bekymrede sig om folket, som de havde forladt i Rumaenien til at tage sig af de korrupte politikere, og anmode regeringen om at traede fredeligt tilbage.

Desvaerre havde den socialdemokratiske regering andre planer, og den har besluttet at anvende militaerpolitiet mod folket, som samlede sig pa Sejrspladsen for fredeligt at demonstrere. Over 440 mennesker blev saret af kampklaedt politi, som brugte vandkanoner, granater med taregas, andre slags granater og direkte vold. Blandt de sarede var bade maend, kvinder, born, aeldre og handicappede. Ligeledes blandt de sarede var ogsa danske indbyggere af rumaensk oprindelse.

Mange demonstranter blev holdt i forvaring af militaerpolitiet for at sprede frygt og forhindre, at demonstrationen fortsatte. Retten til at demonstrere, som er sikret af Den Europaeiske Menneskerettighedskonvention (artikel 9-11), er dermed under trussel. Der er adskillige beviser i form af videodokumentation online, der viser voldens omfang, som rumaenere (hvoraf nogle var indbyggere i Danmark) var udsat for under demonstrationen.

Det star klart, at den socialdemokratiske regering ikke har til sinde at traede fredeligt tilbage, og at det nu forsoger at skabe splittelse i det rumaenske samfund og ustabilitet i den ostlige graense til den Europaeiske Union. I forhold til andre problemer, som Europa star over for i ojeblikket, er et ustabilt Rumaenien bestemt ikke noget at onske sig. Mellem 3 og 5 millioner rumaenere har forladt landet indtil videre, men hvis denne udvikling fortsaetter, kan tallene nemt fordobles.

De Europaeiske Socialdemokraters princip deklaration, som skal folges af alle medlemspartier, overholdes ikke af de rumaenske socialdemokrater – saerligt ikke i forhold til artikel 1 om demokrati, artikel 2 om lov og ret samt artikel 3 om folkets rettigheder. Derudover vil vi gerne minde dig om artikel, der omhandler international solidaritet: “Ensuring long lasting prosperity, stability and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.”

Alt dette taget i betragtning mener vi, bekymrede europaeiske borgere og danske indbyggere, at de rumaenske socialdemokrater ikke repraesenterer de europaeiske socialdemokratiske principper mere, og derfor vil vi venligst bede dig om at ekskludere dem fra De Europaeiske Socialdemokrater og fordomme deres handlinger mod det rumaenske folk.

Med venlig hilsen,
Irina Elena Aurelia Costin
Narcis George Matache
Alain Kovacs
Stefan Frincu
Eugen Costin
Oana Luminita Gheorghita
Stefan Alexandru Constantinescu
Alexandru Stefan Vulpe
Margareta Bulala
Cosmin Sava
Andreas Beyer Gregersen
Sorin Sandu
Liliana Adina Sandu
Pierre Albert Lafargue
Irimia Ionel
Mihai-George Forlafu
Remus Puspan

English Version

Dear Mette Frederiksen,

As the leader of the Socialdemokraterne, you have the influence in the Party of European Socialists, and the power to propose the Romanian Social-Democrats to be excluded. The Romanian social-democrats, are “social-democrats” just in name and are ruining the trust in the social democracy all over Europe. They have lost the support of the people, and now they try to use coercive measures to stay in power.

In the past months, they have changed the justice laws in order to save the corrupt politicians from being jailed and by doing that, they have weakened the rule of law in Romania. Besides that they fired the leader of the Anti-Corruption Agency, in order to stop the process of cleaning up corruption in Romania. Now, they want to name someone that will follow they orders instead, just like they have done with the Police and the Military Police (Gendarmerie).

In a country where innocent people die, due to malevolent and incompetent administration, the change in the justice laws and the firing of the Anti-Corruption Agency, has pushed the millions of Romanians abroad to react, by organizing a protest on 10th of August. They simply wanted to show that they still care about the people they have left behind in Romania to deal with the corrupt politicians, and ask for the government to resign in peace.

Unfortunately the social-democrat government had other plans, and it decided to use the force of the “Military Police (Gendarmerie)” against the people that gathered on the Victory Square to peacefully protest. Over 440 people got injured by the military police which used water cannons, teargas grenades, pipergas, some other form of grenades and direct force. Among the people injured you can find men, women, children, elderly and disabled people. Also among the people attacked, you can find residents of Denmark that are of Romanian origin.

Many protesters were taken in custody by the military police, in order to instill fear in the protesters, and stop the continuation of the protest. The right to protest, ensured by the European Convention on Human Rights (art.9-11), is being under threat. There are dozens of video proofs online from the protest, that show the extent of the violence, that the citizens of Romania (European Union) (among which residents of Denmark) were exposed to.

It is clear, that the social-democrat government has no intention of resigning in peace, and now it is trying to create a divide in the Romanian society, bringing instability on the Eastern border of the European Union. Considering all the other problems that Europe is facing, an unstable Romania is the last thing you want. Between 3 and 5 million Romanians have left the country so far, but if this continues, those numbers could easily double.

The “Declaration of Principles” of PES, that has to be followed by all member parties, is being kept in disdain by Romanian social-democrats, especially art.1 about democracy, art.2 about rule of law and art.3 about control of the people. Also, we would like to remind you art.12 about international solidarity. “Ensuring long lasting prosperity, stability and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.”

Taking all these into consideration, we, concerned European Citizens (and Danish residents), feel that the Romanian Social Democratic does not represent the European Socialist principles anymore and thus, we kindly ask you to pressure for their exclusion from the European Socialist Party and condemn their actions against the people of Romania.

 

Mii de romani din Danemarca cer sefei Partidului Social Democrat sa excluda PSD-ul romanesc din grupul socialistilor europeni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here