Salutare doresti sa te implici in organizarea asociatiei ?
Pentru a face parte din consiliul director va trebui sa deveniti membru al Asociatiei de prietenie romano-daneza din Copenhaga

Pentru mai multe detali puteti suna la: 22 92 05 77 sau 30 52 51 33

Asociatia de Prietenie Romano- Daneza din Copenhaga va invita la „Adunarea generala extraordinara.”
Care va avea loc pe data de 16 -Mai – 2015 incepand cu orele 13:00

.Va asteptam de la cel mai mic pana la cel mai mare !
.Prezenta voastra este importanta!
Petru a construi o comunitate unita si mai bine organizata.


https://www.facebook.com/events/353380308204800/

Asociatia de prietenie romano-daneza/ Rumænsk-dansk Venskabsforening

Ordinea de zi:

1.Alegerea conducatorului de sedinta.
2.Prezentarea raportului Consiliului Director
3.Prezentarea situatiei financiare 2015.
4.Prezentarea bugetul si cotizatiei pe anul 2014.
5.Propunerile membrilor Asociatiei (propuneri primite cu cel putin o samtamani inainte de data Adunarii generale).
6 Prezentarea si aprobarea modificarii statutului de catre membrii asociatiei.
7.Alegerea Consiliului Director.
8.Alegerea casierului si a revizorului.
9.Plan de activitati 2015.
10.Diverse. ( idei/propuneri de activitati, etc.)

PENTRU A DEVENI MEMBRI VA RUGAM SA CITITI STATUL ASOCIATIEI

STATUTUL ASOCIATIEI DE PRIETENIE ROMANO-DANEZA DIN COPENHAGA

Cap. 1. Nume și locatie

Art. 1. Numele asociației este: Asociația de prietenie Româno – Daneză. Asociația își desfasoară activitatea în Comuna Copenhaga.

Art. 2. Asociația este apolitică, non-profit și non-religioasă.

Cap. 2. Scop

Art. 3. Scopul asociației este:
Dezvoltarea relațiilor de prietenie și întelegere reciprocă între comunitatea română și cea daneză;
Contribuirea la dezvoltarea relațiilor sociale și culturale între comunitatea română și cea daneză;
Prevenirea izolării sociale a minorității române în Danemarca;
Integrarea minoritatii române în societatea daneză;
Colaborarea cu autorități publice și alte asociații și organizatii, care au scopuri: Informarea despre aspecte sociale, culturale, sportive, legale și educationale.
Art. 4. Mijloacele prin care Asociația urmărește atingerea scopului sunt:

Organizarea de festivități, discursuri, evenimente culturale și sportive;
Organizarea de excursii pentru membrii Asociației și alte persoane cu interes social.

Cap. 3. Membrii asociației

Art. 5. Poate solicita calitatea de membru al Asociației orice persoană fizică sau juridică care se obligă să adere la scopul și obiectivele Asociației și să platească cotizația anuală.

Art. 6. Solicitantul al cărui scop si/sau activități afectează în mod negativ reputatia Asociației sau posibilitățile de muncă ale Consilului Director nu poate fi membru al Asociației. Dacă Consiliul Director respinge o cerere pentru admiterea ca membru, solicitantul poate să depună un recurs către Adunarea Generală, după care recursul va fi evaluat în urmatoarea ședință a Adunării Generale.

Art. 7. Consiliul Director poate exclude din rândurile sale pe acel membru care încalcă statutul și regulamentele Asociației. Membrul exclus are posibilitatea de a depune un recurs împotriva acestei decizii către Adunarea Generală, după care recursul va fi evaluat la urmatoarea ședință a Adunării Generale.

Cap. 4. Adunarea Generală

Art. 8. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației.

Art. 9. Convocarea unei reuniuni a Adunării Generale va fi efectuată de Consiliul Director cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data Adunării. Adunarea Generală Ordinară se ține anual.

Art. 10. Membrii Asociației vor fi informați despre convocarea Adunării Generale via internet sau e-mail.

Art. 11. Ordinea de zi a Adunării Generale trebuie să cuprinda cel puțin următoarele puncte:

Alegerea conducătorului de ședință;
Prezentarea și aprobarea raportului Președintelui Consiliului Director;
Prezentarea și aprobarea situatiei financiare, a bugetului precum și a cotizației;
Propunerile membrilor Asociației primite cu cel puțin doua săptămâni înainte de data cand se va tine ședința Adunării Generale
Alegerea Consiliului Director;
Alegerea revizorului;
Divers.
Art. 12. Hotarârile Adunării Generale se adopta prin vot, cu majoritatea simplă (jumatate plus unu) a voturilor exprimate de membrii prezenti cu drept de vot. Excepție fac hotarârile privind modificarea Statutului și dizolvarea Asociației care se adoptă în conformitate cu prevederile Art.21. din prezentul Statut.

Art. 13. Drept de vot au numai membrii care au plătit cotizația la zi.

Cap. 5. Conducerea asociației

Art. 14. Asociația este condusă de Consiliul Director, care este ales de Adunarea Generală.

Art. 15. Consiliul Director este format din șapte membri care se aleg anual.

Art. 16. Consiliul Director se întrunește în ședințe de câte ori este necesar, mimimum de 2 ori pe an sau dacă cel puțin 4 membri ai Consiliului Director consideră că este necesar și convoacă Șendinta de Conducere. Președintele convocă și conduce Ședința de Conducere. În lipsa președintelui, convocarea și conducerea ședinței este preluată de vicepreședinte.

Art. 17. Consiliul Director se constitue în sine din președinte, vicepreședinte și 5 membri, și își stabilește propriile reguli. Consiliul Director (2014 stabilit la Adunarea Generală din 10.05.2014) este format din urmatorii:

Costel Valentin Andersen – președinte
Ionela Butnarasu – membru

Cap. 6. Dreptul de reprezentare

Art. 18. Asociația este reprezentata legal în relațiile sale cu terți de către Președintele și casierul acesteia, împreună având și drept de semnătură. În cazul indisponibilității Președintelui sau a casierului, reprezentarea legală și dreptul de semnatură revine Președintelui sau casierului împreuna cu oricare alți doi membri ai Consiliului Director.

Cap. 7. Cotizația de membru

Art. 19. Cuantumul cotizației anuale se stabileste și este aprobat de Adunarea Generală. Cotizația e stabilita la 100 kr/an de persoana. (hotarat la data de 6 mai 2011).

Cap. 8. Modificarea Statutului

Art. 20. Modificarea Statutului necesită majoritate calificată de 2/3 din totalul voturilor membrilor prezenți cu drept de vot.

Cap. 9. Adunarea Generală Extraordinară

Art. 21. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Director sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din membrii Consiliului Director. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă cu un preaviz de minimum 2 săptămâni și cel târziu 4 săptămâni înainte de a avea loc.

Cap. 10. Gestiune și contabilitate

Art. 22. Anul financiar al Asociației corespunde anului calendaristic. Cotizația anuală acoperă perioada unui an calendaristic.

Art. 23. Adunarea Generală stabilește ca revizor pe Florian Jensen (hotărât la data de 19 maj 2011), caruia îi revine sarcina controlului financiar al Asociației și verificarea contabilă.

Art. 24. Asociația răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul. Membrii Asociației sau Consiliul Director nu sunt solidari și personal răspunzători pentru debitele Asociației.

Cap. 11. Dizolvarea Asociației

Art. 25. Dizolvarea Asociației necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale sau ale Adunării Generale Extraordinare. Hotărârea de dizolvare a Asociației trebuie aprobată la urmatoarea Adunare Generală Extraordinară.

Art. 26. La dizolvarea Asociației vor intra în vigoare hotărârile Adunării Generale referitoare la fondurile Asociației. Fondurile Asociației pot fi folosite în conformitate cu Cap. 2 din prezentul Statut.

Prezentul Statut a fost adoptat de către Adunarea Generală a Asociației de prietenie româno-daneză în ședința de constituire care a avut loc la Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 4, etajul 2, în data de 6 mai 2011.
PENTRU VIITORII MEMBRII

Daca doriti sa deveniti membru al acestei asociati, cotizatia anuala este 100 de koroane daneze .

Se poate plati in contul Asociatiei de prietenie romano-daneza din Copenhaga la nr. de cont

Danske Bank

Reg. nr 1551
Konto nr . 10932866

https://www.facebook.com/events/353380308204800/

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.